Healing på avstand, kan være like effektivt som ved personlig fremmøte.

Healing på avstand er i noen tilfeller mer effektivt enn ved personlig fremmøte.

 

Fjernhealing foretas gjerne hver dag. Klienten/pasienten trenger ikke å vite når dette skjer. Han/hun trenger ikke å vite om det i det hele tatt, da en annen person kan be om fjernbehandling for vedkommende. Behandlingen har den samme effekten likevel, den kommer frem når det passer best for klienten og det er gjerne om natten når man sover.

Om du etter hvert merker reaksjoner og/eller forandring, er det tegn på at du er mottagelig. Da bør du fortsette behandlingen til reaksjonene opphører, for reaksjoner vil du ha så lenge det er sykdom i kroppen. Du kan få like reaksjoner ved fjernhealing som ved fremmøte.

Reaksjoner eller en endring i sykdomsbildet kan inntreffe raskt hos noen, og etter flere dager/uker hos andre.

Her følger en oppsummering av de mest vanlige reaksjoner man kan få under og/eller etter healingbehandling.

Følgende reaksjoner kan oppleves:

Varme og kalde strømninger, prikking, stikking, nummenhet. Kan føle seg tung, lett, uvel, svimmel, kvalm, veldig trett, slapp, eller full av energi. Spontane bevegelser og emosjonelle reaksjoner. (Gråt/latter). Kan få feber, oppkast, utslett, hevelser, hovne fingre, smerter som kan forverres under eller like etter behandling, for så å forsvinne helt eller delvis. Noen får en kraftig utrenskning via urin og/eller avføring. De som har brukt mye medisiner kan kjenne at det lukter kjemikalier av urin etterpå. Noen merker reaksjoner under behandling, andre etterpå, kanskje dagen etter.

Ubehagelige reaksjoner kommer og forsvinner innen tre døgn, i de fleste tilfeller. Reaksjonene fortoner seg ikke etter noe fast mønster. Det er helt individuelt, og kan variere fra gang til gang. De fleste merker minst første gangen og mer etter hvert. Noen kjenner ingenting, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en energioverføring. Dagen etter kan smerten eller plagen være borte eller vesentlig redusert. Hos enkelte merkes resultatet av den helbredende prosessen først etter noen uker, kanskje noen måneder.

Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en "bivirkning" i medisinsk forstand, men en naturlig respons som forstås som at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

Når man får healing er det som å kjøre en film baklengs. Du behøver ikke merke bedring først, men kan oppleve at ditt sykdomsbilde skifter karakter. Mange får symptomer og reaksjoner de har hatt før, bare i omvendt rekkefølge. Dette på grunn av at healing går på årsak og ikke er symptombehandling. Jo lengre tid du har hatt plagene, jo dypere sitter det.

Noen kan føle nytte av én behandling, andre etter en uke eller to. Gjør du ikke det behøver ikke det bety at du ikke er mottagelig. Har du gått med plagene over lengre tid tar det også lengre tid å finne balansen tilbake. Fire uker eller 20 fjernbehandlinger bør man prøve før man eventuelt tenker på å gi opp. Hvis man innen 20 behandlinger mener å ha merket en form for forandring, eller en bedring av livskvaliltet, som kan tilskrives behandlingen, bør man fortsette om man tror det kan være mer å hente. En sånn forandring behøver nødvendigvis ikke føles som noen bedring, da mange føler en forværrelse til å begynne med. Dette p.g.a. at healing energien jobber seg nedover i lagene og rydder opp i blokkeringer og ”gamle minner”. Det kan jo være at det er andre ting som skal ryddes i også. Det er derfor mange merker reaksjoner de slettes ikke hadde forventet, og på steder de ikke hadde forventet. Man kan ha blokkeringer på steder uten at man har kjent nevneverdig til det. Og en annen ting er at det skal ut et sted, og i løpet av den prosessen kan det "henge" seg opp enkelte steder, og skape smerter/plager.

Mange erfarer at andre plager enn den spesielle plagen man søkte hjelp for forsvinner først. Dette skjer fordi jeg ikke kan styre energien til den spesielle plagen. Man må være tålmodig og la energien jobbe seg igjennom sitt (pasientens) personlige mønster. Det jeg gjør er å overføre energien og behandler pasienten som en helhet, uansett hvilken diagnose legen måtte ha stilt. Jeg behandler altså ikke sykdommen da den er et symptom.

Noen føler til å begynne med en bedring på almenntilstanden, at de får mer energi, har mer å gå på. Mens andre får den følelsen senere. I mange tilfeller der det dreier seg om plager som sitter godt fast, psykiske plager, kroniske og såkalte uhelbredelige lidelser tar ofte lengre tid å få bukt med enn akutte og lettere lidelser. Beste resultat vil man oppnå om man holder på til reaksjonene opphører. Og det er bedre med en gang for mye enn en gang for lite. Da er det størst sjanse for å bli frisk og at det holder seg bra.

Ikke forvent spesielle reaksjoner. Selvfølgelighet er en fare. Utakknemlighet og skuffelser kan følge i kjølvannet.

Hvor mye fjernbehandling man trenger avhenger av flere faktorer:

• Hvor mottagelig man er. (Dette har ikke noe med tro å gjøre.)
• Hvor meget syk man er.
• Hvor lenge man har vært syk.
• Din personlige situasjon (hjemme, jobb).


Dyr og små barn kan behandles så vel som voksne.

Enkeltvise fjernbehandlinger foretar jeg også om ønskelig.


For bestilling av fjernbehandling kan du gå til kontakt meg.
Kan du sende meg et bilde, så er det en fordel.

Back to Top