Mest vanlige spørsmål

Har du spørsmål? Her finner du kanskje svaret.

Mest vanlige spørsmål

 1. Må man tro på healing for å få hjelp?
 2. Skal man kjenne om det virker?
 3. Hvilke reaksjoner kan man forvente?
 4. Hvor mange behandlinger må man ha?
 5. Hvor mange hjelper det på?
 6. Hvilke plager kan man få hjelp for?
 7. Er det noen bivirkninger?
 8. Blir du sliten selv?
 9. Er det bedre og ta behandling tidlig på dagen, fremfor senere på dagen?
 10. Må du konsentrere deg?
 11. Hvor ofte bør man ta behandling?
 12. Kan man ta behandling om man er gravid?
 13. Kan du behandle små barn og dyr?
 14. Hva med kroniske plager?
 15. Mange skeptikere sier det ikke er noen beviser for at Healing har noen effekt. Hva sier du til det?
 16. Kan alle bli Healer?
 17. Kan alle lære Healing?
 18. Jeg har hørt at Healere ikke kan hjelpe seg selv og sine nærmeste, stemmer det?
 19. Hva er årsaken til at noen ikke blir friske?
 20. Virker det bedre på yngre folk enn på eldre?
 21. Må man komme til deg for å få stoppet blødninger?
 22. Må man slutte med medisiner når man begynner hos deg?
 23. Må du holde hendene der hvor smerten sitter?
 24. Hvorfor er ikke healing mer anerkjent av legestanden?
 25. Det er jo så mange tilbud om healingkurs, har det noen hensikt og ta sånne?
 26. Hvordan kan man skjelne mellom seriøse og useriøse Healere?

Answer 1:

Må man tro på healing for å få hjelp?

- Nei det må man ikke. Dyr og små barn mottar Healing, og de har ingen forutsetning for å tro.

Back to Top

Answer 2:

Skal man kjenne om det virker?

- Det er ingen forutsetning at man skal kjenne noe som helst under behandlingen. Reaksjonene kan komme etterpå. Det er mest vanlig at eventuelle reaksjoner kommer og går innen tre døgn. De fleste kjenner minst første gangen og mer etter hvert.

Back to Top

Answer 3:

Hvilke reaksjoner kan man forvente?

- Varme og kalde strømninger, prikking, stikking, nummenhet. Kan føle seg tung, lett, uvel, svimmel, kvalm, veldig trett, slapp, eller full av energi. Spontane bevegelser og emosjonelle reaksjoner (gråt/latter). Kan få feber, oppkast, utslett, hevelser, hovne fingre, smerter som kan forverres under eller like etter behandling, for så å forsvinne helt eller delvis. Noen får en kraftig utrenskning via urin og/eller avføring. De som har brukt mye medisiner kan kjenne at det lukter kjemikalier av urin etterpå. Noen merker reaksjoner under behandling, andre etterpå, kanskje dagen etter.

Ubehagelige reaksjoner kommer og forsvinner innen tre døgn, i de fleste tilfeller. Reaksjonene fortoner seg ikke etter noe fast mønster. Det er helt individuelt, og kan variere fra gang til gang. De fleste merker minst første gangen og mer etter hvert. Noen kjenner ingenting, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en energioverføring. Dagen etter kan smerten eller plagen være borte eller vesentlig redusert. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en "bivirkning" i medisinsk forstand, men en naturlig respons som forstås som at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme. Om du etter noen behandlinger merker reaksjoner og/eller forandring, er det tegn på at du er mottagelig. Da bør du fortsette behandlingen til reaksjonene opphører, for reaksjoner vil du ha så lenge det er sykdom i kroppen.

Når man får healing er det som å kjøre en film baklengs. Du behøver ikke merke bedring først, men kan oppleve at ditt sykdomsbilde skifter karakter. Mange får symptomer og reaksjoner de har hatt før, bare i omvendt rekkefølge. Dette på grunn av at healing går på årsak, og ikke er symptombehandling. Jo lengre tid du har hatt plagene, jo dypere sitter det.

Back to Top

Answer 4:

Hvor mange behandlinger må man ha?

-For noen kan det være nok med en gang eller to. Har du vært plaget over lengre tid bør du ikke være for utålmodig. Fire uker eller 20 fjernbehandlinger er det minste man bør ta før man kan si å ha prøvd. Hvis du innen 20 fjernbehandlinger har merket reaksjoner og/eller forandringer bør du fortsette, om du ikke allerede er bra. Jo lengre tid du har hatt plagene, jo dypere sitter det.

Back to Top

Answer 5:

Hvor mange hjelper det på?

- De fleste, omkring 80 %.

Back to Top

Answer 6:

Hvilke plager kan man få hjelp for?

Jeg har lang erfaring med å benytte healing på:

 • rygg og nakkeplager
 • hodeplager
 • hormonforstyrrelser
 • barnløshet
 • sirkulasjonsplager
 • mage- og fordøyelsesplager
 • allergiplager
 • muskelplager
 • nedsatt immunforsvar
 • tretthet og mangel på energi
 • idrettsskader
 • psykiske og fysiske plager
 • akutte og kroniske plager
 • bivirkninger av stråle- og cellegiftbehandling
 • mange har unngått eller fått mindre smerter etter operasjoner

Back to Top

Answer 7:

Er det noen bivirkninger?

- Den virksomme faktor i Healing har sin egen intelligens. Energien tilstreber alltid å gjenopprette helse og helhet og aldri virke skadende på den levende organisme. Det er ingen bivirkninger.

Back to Top

Answer 8:

Blir du sliten selv?

- Nei det blir jeg ikke. Jeg bruker ikke av min egen energi, men fungerer som et medium, en kanal for den helbredende energien.

Back to Top

Answer 9:

Er det bedre og ta behandling tidlig på dagen, fremfor senere på dagen?

- Det spiller ingen rolle. Noen har trodd det var bedre og komme til meg tidlig på dagen, når jeg er mest opplagt, for å få mer energi.

Back to Top

Answer 10:

Må du konsentrere deg?

- Nei. Energien flyter best i stillhet. "Vær stille mitt hjerte, vær stille min munn, i taushet taler sjelen i stille stund."

Back to Top

Answer 11:

Hvor ofte bør man ta behandling?

- Det er ingenting som heter overdosering, så man kan ta behandlinger så ofte man ønsker. Generelt sier jeg minst en gang i uken, men gjerne oftere. Jo oftere man tar behandlinger, jo raskere vil man finne ut om det har noen hensikt. Langveisfarende som leier seg inn på hotell etc. tar to behandlinger hver dag.

Back to Top

Answer 12:

Kan man ta behandling om man er gravid?

- Ja, det kan man. Noen har positive erfaringer med det. Fødselen har gått bedre, de har kommet seg raskere etterpå, og det har hatt en positiv effekt på fosteret.

Back to Top

Answer 13:

Kan du behandle små barn og dyr?

- Dyr og små barn har lettere for å motta Healing. De er helt nøytrale, har ingen motforestillinger. Noen er så materialistiske og mekanisk innstilte at de nekter å akseptere det de selv ikke forstår. Dette kan virke som en psykologisk sperre. Den menneskelige hjerne er som en datamaskin. Det du programmerer inn, blir der til du omprogrammerer.

Back to Top

Answer 14:

 Hva med kroniske plager?

- Mange med kroniske og såkalte uhelbredelige plager kan oppnå en bedre livskvalitet.

Back to Top

Answer 15:

Mange skeptikere sier det ikke er noen beviser for at Healing har noen effekt. Hva sier du til det?

- Enhver uttaler seg ut i fra sitt eget kunnskapsnivå.

Back to Top

Answer 16:

Kan alle bli healer?

- Nei. Det er ikke alle som har evnen til å bli healer. Og heller ikke alle egner seg til å utføre en slik oppgave.

Back to Top

Answer 17:

Kan alle lære healing?

- Alle kan lære om healing i teorien, som med andre ting. Men healing er ikke et terapeutisk system, sånn som andre terapiformer. For å kunne utføre healing, med gode resultater må man ha denne evnen medfødt. Som å spille piano. Alle kan lære å spille noe, men bare noen få kan bli konsertpianist.

Back to Top

Answer 18:

Jeg har hørt at healere ikke kan hjelpe seg selv og sine nærmeste, stemmer det?

- Min erfaring med behandling av meg selv, mine nærmeste og slektninger går tilbake til 1982. Jeg har bare gode erfaringer med det.

Back to Top

Answer 19:

Hva er årsaken til at noen ikke blir friske?

- Feilslått healing kan ha flere årsaker. Pasienten og healeren kan være inkompatible, ikke forenlig, så det er umulig å etablere en passende kanal for healingkraften. I sånne tilfeller kan man prøve flere enn en healer. Hvis alt slår feil, kan tilstanden være uopprettelig, eller pasientens karma eller skjebne så fastlagt, at den ikke lar seg endre.

Back to Top

Answer 20:

Virker det bedre på yngre folk enn på eldre?

- Dyr og små barn har lettere for å motta healing. Eldre folk kan få like god hjelp, men det tar som regel noe lengre tid, flere behandlinger. Det har lett for å samle seg slaggstoffer med årene, om man slurver med "servicen".

Back to Top

Answer 21:

Må man komme til deg for å få stoppet blødninger?

- Blodstemming er noe jeg overtok etter en slektning. Det må man ikke.

Back to Top

Answer 22:

Må man slutte med medisiner når man begynner hos deg?

- Nei, det må du ikke. Medisineringen må du overlate til legen. Men du må bruke hodet selv også. I en del tilfeller kan man trappe ned på visse medisiner i takt med en bedring.

Back to Top

Answer 23:

Må du holde hendene der hvor smerten sitter?

- Årsaken kan sitte på et helt annet sted enn smerten. Energien strømmer gjennom hele kroppen, selv om jeg holder på ett sted. Den virksomme faktor i healing har sin egen intelligens. Energien tilstreber alltid å gjenopprette helse og helhet og aldre virker skadende på den levende organisme.

Back to Top

Answer 24:

Hvorfor er ikke healing mer anerkjent av legestanden?

- Nå er det etter hvert blitt flere og flere leger som interesserer seg for healing.

Back to Top

Answer 25:

Det er jo så mange tilbud om healingkurs, har det noen hensikt og ta sånne?

- Healing er i hovedsak basert på evne, ikke på teoretisk kunnskap. Det er positivt med healingkurs, for å få bedre forståelse, og å lære seg enkle teknikker man kan bruke på seg selv og sine nærmeste. Men det er langt fra det, til å begynne å praktisere healing som profesjon, men det er det ikke alle som bryr seg om.

Noen ser på det som lettjente penger, og fører dermed mange godtroende og uvitende bak lyset. Disse kan alltids hjelpe noen, for lettere plager, men de lurer mange. De som ikke får hjelp der, mener så å ha prøvd healing, og at de dermed ikke er mottagelige, og unnlater dermed å gå til en seriøs healer. Noen av disse "healerne" gjør dette bevisst, mens andre "tror" selv de er en healer etter å ha gjennomført et eller flere kurs. Så enkelt er det nok ikke. Har du healingevner liggende latent, kan de komme til overflaten etter hvert som du får mer forståelse for emnet. Men det er dessverre en del som mister bakkekontakten og flipper helt ut.

Back to Top

Answer 26:

Hvordan kan man skjelne mellom seriøse og useriøse healere?

- Nå skal man ikke ta alle under en kam, den enkelte må vurderes etter beste evne. Noen healere er sterkere, andre svakere. Det er sikrest om man har anbefalinger fra andre som har vært der. De som i tillegg til healing ,driver med flere andre terapiformer, kan være usikre på egne evner. I noen tilfeller kan flere terapiformer virke utfyllende. Men det er ikke lurt å blande for mye. Det finnes mennesker som utgir seg for å være healer, men som verken har forstått dybden i healingens filosofi eller har fått øvelse nok.

Og så er det de rene svindlere, som vet at de kan utnytte mennesker som er ensomme eller i nød. De utstyrer seg med alle mulige merkelige titler og reklamerer med at de kan løse alle slags problemer, og henger opp diplomer om diverse kurser de har gjennomgått.

Det ergerlige er at disse menneskene sverter og misbruker healingen. Et annet problem med falske healere, er at healing kommer til å figurere sammen med begreper som det overnaturlige. Healing er ikke overnaturlig, men en naturlig prosess som følger egne lover.

Pasienter og pårørende bør stille seg kritiske til healere som lover helbredelse, som søker å påvirke pasientens valg av behandling eller som tar utilbørlige høye honorarer.

Back to Top